Category Archives: QR Code Quét mã bằng điện thoại

Bằng cách đăng nhập vào mobile Banking, quý khách sử dụng phương thức quét mã code trên ứng dụng có sẵn để thực hiện giao dịch chuyển tiền.